Để hành tẩu giang hồ chúng ta cần có 1 người bạn đồng hành, không ai khác chính là Thú Cưỡi Cửu Âm 3D. Thú cưỡi sẽ giúp việc di chuyện nhanh chóng dễ dàng, tiết kiệm thời gian hơn với tốc độ vượt trội. Ngoài ra trang bị thú cưỡi tốt còn giúp tăng thêm các chỉ số, hiệu ứng và hỗ trợ chiến đấu rất hiệu quả. Hãy tìm, thuần phục, huấn luyện và nâng cấp thú cưỡi mạnh nhất.

Thú Cưỡi Cửu Âm 3D

  • Bước 1: Chọn menu nhân vật -> Tu Luyện -> Thú Cưỡi.
  • Bước 2: Chọn thú cưỡi để cường hóa.
  • Bước 3: Click Tăng để nâng cấp bậc thú cưỡi.

Thuộc tính cộng thêm của thú cưỡi sẽ được thêm vào nhân vật vĩnh viễn, thú cưỡi khác nhau thuộc tính cũng khác nhau.

Tăng cấp thú cưỡi Cửu Âm 3D

Tăng cấp thú cưỡi Cửu Âm 3D

Thú cưỡi khác nhau sẽ cần nguyên liệu tăng cấp khác nhau, chủ yếu cần Thức Ăn và Thức Ăn Cao Cấp.

Một số thú cưỡi hoặc đến giai đoạn tăng cấp đặc biệt sẽ cần lượng Thú Cưỡi Tinh Phách nhất định.

Thú CưỡiTốc ĐộNguyên Liệu Đặc BiệtCách Tìm
Đích Lô10Đích Lô PháchCửa hàng – Hoàn trả.
Hoàn thành khiêu chiến Thũ Lĩnh Tinh Anh.
Hoàn thành khiêu chiến Tâm Ma.
Mua tại cửa hàng Giao Dịch
Xích Long Câu9Long Câu PháchDùng điểm Vinh Dự đổi tại tiệm Thưởng Tỉ Võ.
Nhận tại Cửa Hàng – Hoàn Trả.
Dùng Trấn Hải Lệnh đổi tại tiệm Thưởng Tỉ Võ.
Siêu Ảnh8Thú cưỡi cơ bản, nhân vật đạt đến cấp 10 sẽ nhận được.
Xích Thố9Tinh PháchVượt ải phó bản cốt truyện nhận được.
Bôn Tiêu9Bôn Tiêu PháchHoàn thành Cấm Địa – Long Giang Bảo Thuyền (Dễ & Thường).
Hoàn thành khiêu chiến Thũ Lĩnh Tinh Anh.
Hoàn thành khiêu chiến Tâm Ma.
Mua tại cửa hàng Giao Dịch
Truy Phong9Truy Phong PháchChiến thắng Lãnh Địa Chiến nhận.
Hoàn thành khiêu chiến Thũ Lĩnh Tinh Anh.
Hoàn thành khiêu chiến Tâm Ma.
Mua tại cửa hàng Giao Dịch
Phiên Vũ9Phiên Vũ PháchKhiêu chiến Tuyệt Đỉnh Cao Thủ và chiến thắng.
Hoàn thành khiêu chiến Thũ Lĩnh Tinh Anh.
Hoàn thành khiêu chiến Tâm Ma.
Mua tại cửa hàng Giao Dịch
Tiên Lộc10Lộ Lộ(Chưa cập nhật)
Ô Truy10Ô Truy PháchChiến thắng Lãnh Địa Chiến
Ô Vân10Ô Vân PháchDùng điểm Uy Tín đổi tại tiệm Thưởng Tỉ Võ.
Tham gia Lôi Đài
Chiếu Dạ10Chiếu Dạ PháchCửa Hàng – Hoàn Trả
Mã Thiên Cỗ10Mã Thiên Cổ PháchCấm Địa – Tinh Võ Đường (Dễ)
Vân Hoang Cổ Điểu10Vân Cổ Tinh PháchHoàn thành Thiên Hạ Bố Võ.
Hoàn thành khiêu chiến Tâm Ma.
Lam Nhiễm Vũ Hạc12Lam Nhiễm Vũ Hạc Phách(Chưa cập nhật)
Ngạo Thiên Thần Điêu12Thần Điêu PháchTham gia Võ Lâm Minh Chủ.
Hỏa Phụng12Hỏa Phụng PháchHoàn thành khiêu chiến Tâm Ma.
Thanh Liên12(Chưa cập nhật)(Chưa cập nhật)

Huấn luyện thú cưỡi Cửu Âm 3D

Dùng Roi Ngựa để Huấn Luyện, điểm huấn luyện nhận được sẽ không ổn định.
Độ Huấn Luyện đạt 100, tăng bậc thành công và mở lượt tăng cấp trưởng thành mới.
Huấn Luyện Thú có thể đột phá trực tiếp tăng bậc thành công.

Thức ăn thú cưỡi Cửu Âm 3DThức Ăn
– Hoàn thành nhiệm vụ tuần hoàn.
– Chiến thắng Lãnh Địa Chiến nhận được.
– Dùng điểm Cống Hiến Bang để đổi.
– Hòa thành Bảo Tàng Nguyên Đế.
– Hoàn thành Khiêu Chiến Tâm Ma.
– Dùng Bạc mua tại cửa hàng Thương Hội – Đạo cụ tinh phẩm.
– Dùng Vàng Khóa/Vàng mua tại Cửa Hàng – Thú Võ Học.
– Dùng Vàng Khóa/Vàng mua tại Tiệm Thần Bí.

Thức ăn cao cấp thú cưỡi Cửu Âm 3DThức Ăn Cao Cấp
– Chiến thắng Lãnh Địa Chiến nhận được.
– Dùng điểm Cống Hiến Bang để đổi.
– Hoàn thành Bảo Tàng Nguyên Đế.
– Hoàn thành Trấn Hải Diễn Võ.
– Cửa hàng – Hoàn trả nhận được.
– Dùng Vàng Khóa/Vàng mua tại Cửa Hàng – Thú Võ Học.
– Dùng Vàng Khóa/Vàng mua tại Tiệm Thần Bí.

Roi ngựa thú cưỡi Cửu Âm 3DRoi Ngựa
– Hoàn thành nhiệm vụ tuần hoàn.
– Nhận từ điểm năng động hàng ngày.
– Dùng điểm Cống Hiếng Bang để đổi.
– Hoàn thành Bảo Tàng Nguyên Đế.
– Hoàn thành hoạt động Trấn Hải Diễn Võ.
– Cửa hàng – Hoàn trả nhận được.
– Dùng Bạc mua tại cửa hàng Thương Hội – Đạo cụ tinh phẩm.
– Dùng Vàng Khóa/Vàng mua tại Cửa Hàng – Thú Võ Học.
– Dùng Vàng Khóa/Vàng mua tại Tiệm Thần Bí.

Dị thú Cửu Âm 3D

Thức ăn dị thú Cửu Âm 3DThức Ăn Dị Thú
Công dụng: Dùng để thuần dưỡng dị thú, 1 lần dùng tăng 500 exp cho dị thú.
Cách tìm: Hoàn Thành Long Môn Tiêu Cục.

Tuấn mã linh thú cưỡi Cửu Âm 3DTuấn Mã Linh (Cấp 1 – 10)
Công dụng: Trang bị cho dị thú. Chỉ dùng 1 trong 3 loại duy nhất. Khi trang bị, sẽ tăng cho nhân vật: Sinh Lực Tối Đa từ 33600 ~ 48000. Tăng Sát Thương từ 10% ~ 15%.
Cách tìm: Đánh bại Thủ Lĩnh Tinh Anh. Mua từ hàng Giao Dịch.

Mãnh hổ linh thú cưỡi Cửu Âm 3DMãnh Hổ Linh (Cấp 1 – 10)
Công dụng: Trang bị cho dị thú. Chỉ dùng 1 trong 3 loại duy nhất. Khi trang bị, sẽ tăng cho nhân vật: Sinh Lực Tối Đa từ 49600 ~ 64000. Tăng Sát Thương từ 15% ~ 20%.
Cách tìm: Đánh bại Thủ Lĩnh Tinh Anh. Mua từ hàng Giao Dịch.

Hùng sư linh thú cưỡi Cửu Âm 3DHùng Sư Linh (Cấp 1 – 10)
Công dụng: Trang bị cho dị thú. Chỉ dùng 1 trong 3 loại duy nhất. Khi trang bị, sẽ tăng cho nhân vật: Sinh Lực Tối Đa từ 65600 ~ 80000. Tăng Sát Thương từ 20% ~ 25%.
Cách tìm: Đánh bại Thủ Lĩnh Tinh Anh. Mua từ hàng Giao Dịch.

Thú đan hệ kim thú cưỡi Cửu Âm 3DThú Đan Hệ Kim
Công dụng: Dùng tăng vĩnh viễn thuộc tính nhân vật. Mỗi viên tăng: Sinh Lực Tối Đa +250. Bỏ Qua Phòng Thủ +40. (Tối đa dùng 30 viên).
Cách tìm: Hoàn Thành Long Môn Tiêu Cục.

Thú đan hệ mộc thú cưỡi Cửu Âm 3DThú Đan Hệ Mộc
Công dụng: Dùng tăng vĩnh viễn thuộc tính nhân vật. Mỗi viên tăng: Sinh Lực Tối Đa +300. Bỏ Qua Phòng Thủ +80. (Tối đa dùng 30 viên).
Cách tìm: Hoàn Thành Long Môn Tiêu Cục.

Thú đan hệ thủy thú cưỡi Cửu Âm 3DThú Đan Hệ Thủy
Công dụng: Dùng tăng vĩnh viễn thuộc tính nhân vật. Mỗi viên tăng: Sinh Lực Tối Đa +400. Bỏ Qua Phòng Thủ +100. (Tối đa dùng 30 viên).

Thú đan hệ hỏa thú cưỡi Cửu Âm 3DThú Đan Hệ Hỏa
Công dụng: Dùng tăng vĩnh viễn thuộc tính nhân vật. Mỗi viên tăng: Sinh Lực Tối Đa +400. Tấn Công +75. (Tối đa dùng 30 viên).

Thú đan hệ thổ thú cưỡi Cửu Âm 3DThú Đan Hệ Thổ
Công dụng: Dùng tăng vĩnh viễn thuộc tính nhân vật. Mỗi viên tăng: Sinh Lực Tối Đa +600. Tấn Công +100. (Tối đa dùng 30 viên).

Xem thêmXem thêm: Tu Luyện Cửu Âm 3D.

=> Xem thêm: Game Mobile


    Thông tin thêm   

Nhà cái W88 tặng ngay 90.000 VND miễn phí khi đăng ký thành công tài khoản để người chơi có thể tham gia chơi đánh bài ăn tiền, cá độ thể thao, xổ số online, bắn cá,… Thắng sẽ được phép rút toàn bộ tiền mặt về tài khoản ngân hàng cá nhân

Link đăng ký nhận 90.000 VND miễn phí

Link 1   –  Link 2   –  Link 3