Truy Nã Yêu Quái gọi tắt là Truy, là nhiệm vụ tuần hoàn trong Âm Dương Sư sẽ reset vào 5h sáng và 6h chiều hàng này. Người chơi sẽ được yêu cầu tiêu diệt một số lượng yêu quái nào đó một mình hoặc kết hợp cùng bạn bè, tổ đội. Một số yêu quái sẽ được game tự động gợi ý vị trí các Map xuất hiện để đánh. Đặc biệt có những nhiệm vụ chỉ đưa ra gợi ý và bắt game thủ phải tự đoán. Bài viết này sẽ liệt kê tất cả thức thần và vị trí giúp các bạn làm Truy Nã nhanh nhất.
Xem thêmXem: Cách Nâng Thức Thần 6 Hột.

Truy nã quái thường

Truy nã yêu quái âm dương sư 35Đăng Lung Quỷ
Tên đầy đủ: Chouchin Obake – Đèn lồng
Vị trí xuất hiện: Thám hiểm map 1(2), map 2(4), map 3(4), Boss map 5(1), map 6(2), map 7(1), map 9(5), Boss map 13(1), Bosss map 17(1), PB bí mật Kappa tầng 3(2), PB bí mật Ubume tầng 5-10(1), PB bí mật Kamaitachi tầng 5(2).

Truy nã yêu quái âm dương sư 36Đề Đăng Tiểu Tăng
Tên đầy đủ: Chouchin Kozou – Cầm đèn
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 1(4), map 3(4), map 7(3), Boss map 8(2), map 9(2), map 12(2), map 15(3), PB bí mật Kappa tầng 1-2(3), PB bí mật Kamaitachi tầng 1(3), Phong ấn yêu khí: Gaki(3), Futakuchi(4), Kuro Mujou(3), Umibouzu(4).

Truy nã yêu quái âm dương sư 37Xích Thiệt
Tên đầy đủ: Akajita
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 3(2), map 10(1), map 15(8), map 16(4), PB bó mật Momiji tầng 6-7(1), PB bí mật tầng 3(1), PB bí mật Ame Onna 4-6(1), PB bí mật Ootengu tầng 5-6(1), PB bí mật Kamaitachi tầng 1(3).

Truy nã yêu quái âm dương sư 38Đạo Mộ Tiểu Quỷ
Tên đầy đủ: Hakaarashi no Rei
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 2(5), map 12(2), map 23(5), PB bí mật Kappa tầng 1-2(1), PB bí mật Ame Onna tầng 1-3(3), PB bí mật Youtouchi tầng 1(3), PB bí mật Ubume tầng 4-6(3), PB bí mật Kamaitachi tầng 3(3).

Truy nã yêu quái âm dương sư 39Ký Sinh Linh
Tên đầy đủ: Kiseirei
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 2(5), Boss map 3(3), map 5(2), Boss map 7(1), map 11(3), Boss map 12(1), map 16(9).

Truy nã yêu quái âm dương sư 40Đường Chỉ Tán Yêu
Tên đầy đủ: Karakasa Kozou – Ô dù
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 4(10), map 8(2), map 13(3), Phong ấn yêu khí Gaki(1), PB bí mật Ame Onna tầng 4-6(3), PB bí mật tầng 2(3).

Truy nã yêu quái âm dương sư 41Thiên Tà Quỷ Lục
Tên đầy đủ: Amanojaku Midori
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 1(4), boss map 2(2), map 5(3), map 6(9), map 8(2), map 13(6), map 15(3), PB bí mật Kappa tầng 6(1), PB bí mật Youtouchi tầng 6-7(1), Phong ấn yêu khí: Shouzu(8), Gaki(6), Hone Onna(6), Kyonshi Ani(4), Umibouzu(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 42Thiên Tà Quỷ Hoàng
Tên đầy đủ: Amanojaku Ki
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 3(3), map 5(4), map 8(4), map 12(1), Rắn tầng 1(1), PB bí mật Momiji tầng 4-5(1), PB bí mật Kappa tầng 5-6(1), PB bí mật Ubume tầng 5(1), PB bí mật Ootengu tầng 2(1), Phong ấn yêu khí: Umibouzu(3), Shouzu(2), Kyonshi Ani(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 44Trửu Thần
Tên đầy đủ: Hokigami – Chổi
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 2(1), map 3(2), map 4(4), map 5(2), map 6(6), map 7(4), map 8(8), map 9(5), map 12(1), map 14(3), PB bí mật Ubume tầng 1-3(3), PB bí mật Ootengu tầng 1(4), tầng 2-10(3), PB bí mật Kamaitachi tầng 4(3), Phong ấn yêu khí: Futakuchi(4), Kuro Mujou(3), Hone Onna(4), Kyonshi Ani(2).

Truy nã yêu quái âm dương sư 45Cửu Mệnh Miêu
Tên đầy đủ: Kyuinochi Neko – Mèo
Nơi xuất hiện: Thám hiểm boss map 1(3), map 15(9), map 18(12), PB bí mật Ame Onna tầng 1-3(3), PB bí mật Youtouchi tầng 8-9(1), tầng 10(2), PB bí mật Ubume tầng 9(2), PB bí mật Kamaitachi tầng 4(2).

Truy nã yêu quái âm dương sư 46Ly Miêu
Tên đầy đủ: Bakedanuki
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 10(5), map 17(3), Rắn tầng 9(1), PB bí mật Momiji tầng 7(1), PB bí mật Youtouchi tầng 1-3(4), tầng 4-10(3), PB bí mật Ootengu tầng 2(3), PB bí mật Kamaitachi tầng 8(2).

Truy nã yêu quái âm dương sư 47Ngạ Quỷ
Tên đầy đủ: Gaki
Nơi xuất hiện: Thám hiểm boss map 9(3), map 11(4), map 13(3), map 16(3), Rắn tầng 8(1), Phong ấn yêu khí Gaki(3), PB bí mật Momiji tầng 1-3(4), tầng 4-10(3).

Truy nã yêu quái âm dương sư 48Thực Phát Quỷ
Tên đầy đủ: Kamikui
Nơi xuất hiện: Thám hiểm boss map 5(1), boss map 10(2), map 21(3), Rắn tầng 7(1), PB bí mật Kappa tầng 3(3).

Truy nã yêu quái âm dương sư 49Võ Sĩ Chi Linh
Tên đầy đủ: Hồn Samurai
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 11(2), boss map 12(2), PB bí mật Kappa tầng 3(3), PB bí mật Ame Onna tầng 3(3), PB bí mật Ootengu tầng 10(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 50Khiêu Khiêu Muội Muội
Tên đầy đủ: Kyonshi Imouto
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map boss 12(2), boss map 15(1), PB bí mật Momiji tầng 2(1), PB bí mật Kappa tầng 9(1), PB Bí mật Ubume tầng 4-6(1), PB bí mật Kamaitachi tầng 6(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 51Quản Hồ
Tên đầy đủ: Kanko
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 5(3), map 7(3), map 11(4), Rắn tầng 8(1), PB bí mật Momiji tầng 1-3(4), tầng 4-10(3), PB bí mật Ame Onna tầng 9(5), PB bí mật Kappa tầng 7(3), PB bí mật Kamaitachi tầng 2(3).

Truy nã yêu quái âm dương sư 52Sơn Thố
Tên đầy đủ: Yamausagi
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 9(7), boss map 13(1), map 16(3), boss map 17(1), Rắn tầng 7(1), PB bí mật Kappa tầng 5(1), đi PvP, phá kết giới.

Truy nã yêu quái âm dương sư 53Vô Thủ
Tên đầy đủ: Kubinashi
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 13(3), PB bí mật Momiji tầng 3(2), PB bí mật Kappa tầng 7(3), PB bí mật Ame Onna tầng 2(3), tầng 8(4), PB bí mật Ootengu tầng 1(3).

Truy nã yêu quái âm dương sư 54Giác
Tên đầy đủ: Satori
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 10(4), Boss map 11(2), Rắn tầng 10(1), PB bí mật Momiji tầng 1(3), PB bí mật Kappa tầng 4(3), PB bí mật Ame Onna tầng 4-6(3), PB bí mật Ubume tầng 1-3(3), PB bí mật Kamaitachi tầng 3(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 55Tuyết Nữ
Tên đầy đủ: Yuki Onna
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 8(2), map 12(4), PB bí mật Momiji tầng 6(1), PB bí mật Ootengu tầng 5,9,10(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 56Quỷ Nữ Hồng Diệp
Tên đầy đủ: Momiji
Nơi xuất hiện: Thám hiểm boss map 11(2), PB bí mật Momiji tầng 1-10(1), PB bí mật Kappa tầng 5(1), PB bí mật Kamaitachi tầng 7(2).

Truy nã yêu quái âm dương sư 57Phán Quan
Tên đầy đủ: Hangan
Nơi xuất hiện: Thám hiểm boss map 16(1), Rắn tầng 8(1), PB bí mật Kappa tầng 7(1), PB bí mật Ame Onna tầng 9(1), PB bí mật Youtouchi tầng 7(1), PB bí mật Ubume tầng 7(3), tầng 8-10(2), PB bí mật Kamaitachi tầng 8(2).

Truy nã yêu quái âm dương sư 58Hỏa Phượng Hoàng
Tên đầy đủ: Hououka
Nơi xuất hiện: Thám hiểm boss map 3(1), Rắn tầng 7(1), PB bí mật Kappa tầng 5(1), PB bí mật Ubume tầng 4(1), tầng 7-10(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 59Anh Hoa Yêu
Tên đầy đủ: Sakura no Sei – Đào Dài
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 8(3), PB bí mật Kappa tầng 5,10(1), PB bí mật tầng Youtouchi tầng 6(1), PB bí mật Ubume tầng 6(1), PB bí mật Kamaitachi tầng 9(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 60Tửu Thôn Đồng Tử
Tên đầy đủ: Shuten Douji
Nơi xuất hiện: Thám hiểm boss map 10(2), Rắn tầng 7,10(1), PB bí mật Momiji tầng 6-10(1), PB bí mật Ubume tầng 8(2), PB bí mật Ootengu tầng 9(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 61Hoang Xuyên Chi Chủ
Tên đầy đủ: Lãnh Chúa Arakawa – Daddy
Nơi xuất hiện: Thám hiểm boss map 17(1), Rắn tầng 7(2), PB bí mật Kappa tầng 8(2).

Truy nã yêu quái âm dương sư 62Ma Chó
Tên đầy đủ: Cà chua
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 1(2), map 7(6).

Truy nã quái ẩn

Dựa vào “Gợi Ý” để tìm chính xác tên quái và vị trí cần đánh. Nên sử dụng chức năng Search – Tìm kiếm của trình duyệt cho nhanh.

Truy nã yêu quái âm dương sư 01Tam Vĩ Hồ
Gợi ý: Cây Anh Đào – Màu Đỏ.
Đáp án: Tam Vĩ Hồ – Sanbi no Kitsune.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 6(1), map 18(2), Rắn tầng 1(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 32Đào Hoa Yêu
Gợi ý: Hoa Vũ.
Đáp án: Đào Hoa Yêu – Momo no Sei.
Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm map 8(1), Rắn tầng 3(1), khiêu chiến map 8(14).

Truy nã yêu quái âm dương sư 02Độc Nhãn Tiểu Tăng
Gợi ý: Mắt, Phật Thạch – Mắt, Sư Thầy – Kim Cang Kinh.
Đáp án: Độc Nhãn Tiểu Tăng – Hitotsume Kozou.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 11(5), Rắn tầng 1, 5(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 03Tọa Phu Đồng Tử
Gợi ý: Quỷ Hỏa – Sừng.
Đáp án: Tọa Phu Đồng Tử – Zashiki Warashi.
Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm map 2(1), Boss map 7(2), Rắn tầng 3(2), Rắn tầng 6(1), PB bí mật Ame Onna tầng 1(3), Nên đi phá kết giới.

Truy nã yêu quái âm dương sư 04Quỷ Sứ Bạch
Gợi ý: Minh Giới – Trắng – Đoạt Mệnh.
Đáp án: Quỷ Sứ Bạch – Shiro Mujou.
Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm map 16(1), Rắn tầng 4(1), PB bí mật Kappa tầng 6(3), PB bí mật Ame Onna tầng 9(2).

Truy nã yêu quái âm dương sư 05Quỷ Sứ Hắc
Gợi ý: Lưỡi Hái – Đoản Đao – Minh Giới.
Đáp án: Quỷ Sứ Hắc – Kuro Mujou.
Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm map 16(1), Rắn tầng 4(1), Phong ấn yêu khí(3), PB bí mật Kappa tầng 6(3).

Truy nã yêu quái âm dương sư 06Khiêu Khiêu Ca Ca
Gợi ý: Nến – Quan Tài.
Đáp án: Khiêu Khiêu Ca Ca – Kyonshi Ani.
Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm map 10(1), Boss thám hiểm map 12(2), Rắn tầng 5(1), Phong ấn yêu khí (3).

Truy nã yêu quái âm dương sư 07Yêu Hồ
Gợi ý: Thư Sinh – Mặt Nạ.
Đáp án: Yêu Hồ – Youko.
Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm map 7(1), Rắn tầng 2(1), PB  nghiệp nguyên hỏa(1), PB bí mật Kappa 9,10(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 08Cốt Nữ
Gợi ý: Đầu Lâu – Oán Hận.
Đáp án: Cốt Nữ – Hone Onna.
Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm map 10(2), Boss map 11(1), Boss map 13(1), Boss chương 17(1), Rắn tầng 5(1), Rắn tầng 6(2), Phong ấn yêu khí(3), PB bí mật Momiji tầng 5(1), PB bí mật Ame Onna tầng 4(4).

Truy nã yêu quái âm dương sư 09Hà Đồng
Gợi ý: Hồ Nước – Lá Sen.
Đáp án: Hà Đồng – Kappa.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 7(2), Rắn tầng 2(1), PB bí mật Kappa từ 1-10(1), PB bí mật Ame Onna tầng 8(5).

Truy nã yêu quái âm dương sư 64Vu Cổ Sư
Gợi ý: Độc – Trùng – Trùng Độc.
Đáp án: Vu Cổ Sư – Kodokushi.
Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm map 6(1), Rắn tầng 6(1), PB bí mật Ame Onna từ 7-10(1), PB bí mật Kamaitachi tầng 3(3).

Truy nã yêu quái âm dương sư 10Hồ Điệp Tinh
Gợi ý: Trống Tay – Khả Ái.
Đáp án: Hồ Điệp Tinh – Kochou no Sei.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 6(2), Boss thám hiểm map 8(2), Rắn tầng 3, 8(1), PB nghiệp nguyên hỏa(1), PB bí mật Ame Onna tầng 7(1), PB bí mật Kappa tầng 5(2).

Truy nã yêu quái âm dương sư 11Khôi Lỗi Sư
Gợi ý: Hình Nhân – Thao Túng.
Đáp án: Khôi Lỗi Sư – Kairaishi.
Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm map 10(4), Rắn tầng 5(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 12Hấp Huyết Cơ
Gợi ý: Dơi Máu.
Đáp án: Hấp Huyết Cơ – Kyuuketsuhime.
Nơi xuất hiện: Rắn tầng 2(1), PB bí mật Momiji tầng 7(2), Kappa tầng 8(2), Ame Onna tầng 10(5).

Truy nã yêu quái âm dương sư 13Tiêu Đồ
Gợi ý: Quạt – Nước – Vỏ Sò – Đuôi.
Đáp án: Tiêu Đồ – Shouzu.
Nơi xuất hiện: Rắn tầng 3, 8, 9, 10(1), PB nghiệp nguyên hỏa(1), Phong ấn yêu khí (3), Phá kết giới, PB bí mật Momiji tầng 6,7,8(1), tầng 9,10(2), PB Kappa tầng 8,10(2), PB Ame Onna tầng 8(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 33Lý Ngư Tinh
Gợi ý: Hồ Nước – Bong Bóng – Đuôi.
Đáp án: Lý Ngư Tinh – Koi no Sei.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 7(7), Rắn tầng 2,3,9(1), PB bí mật Kappa tầng 8,9(2), tầng 10(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 14Sơn Đồng
Gợi ý: Thạch Chùy – Quái Lực.
Đáp án: Sơn Đồng – Yamawaro.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 8(1), map 16(6), Rắn tầng 1(1), PB bí mật Momiji tầng 3(2), PB Kappa tầng 2(3).

Truy nã yêu quái âm dương sư 15Đại Thiên Cẩu
Gợi ý: Lông Vũ – Sáo – Quạt.
Đáp án: Đại Thiên Cẩu – Ootengu.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 15(1), map 18(2), Rắn tầng 4(1), Rắn tầng 10(2), Phá kết giới.

Truy nã yêu quái âm dương sư 16Liêm Dứu
Gợi ý: Chùy – Đinh Ba – Rìu.
Đáp án: Liêm Dứu – Kamaitachi.
Nơi xuất hiện: Rắn tầng 5(1), Phá kết giới, Khiêu chiến map 18(14).

Truy nã yêu quái âm dương sư 17Hải Phường Chủ
Gợi ý: Biển – Râu – Trượng.
Đáp án: Hải Phường Chủ – Umibouzu.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 12(1), Rắn tầng 3(1), Phong ấn yêu khí(3), PB bí mật Kappa tầng 8(3).

Truy nã yêu quái âm dương sư 18Thực Mộng Mô
Gợi ý: Chuông – Ác Mộng.
Đáp án: Thực Mộng Mô – Yumekui.
Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm map 14(6), Rắn tầng 4(2), Rắn tầng 9(1), PB bí mật Kappa tầng 7(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 19Đồng Nam
Gợi ý: Cánh – Vũ Y – Hiến Tế
Đáp án: Đồng Nam – Oguna.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 12(2), Rắn tầng 4(1), PB bí mật Kappa tầng 1(3), PB Ame Onna tầng 10(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 20Đồng Nữ
Gợi ý: Cánh – Vũ Y – Bé Gái Nhỏ.
Đáp án: Đồng Nữ – Doujo.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 3(6), Boss map 11(1), map 12(5), Rắn tầng 2(2), Rắn tầng 4(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 21Khuyển Thần
Gợi ý: Gâu Gâu – Thủ Hộ.
Đáp án: Khuyển Thần – Inugami.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 10(2), Rắn tầng 4(1), PB bí mật Momiji tầng 8,9,10(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 22Nha Thiên Cẩu
Gợi ý: Naginata – Cánh – Mặt Nạ.
Đáp án: Nha Thiên Cẩu – Karasu Tengu.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 3(2), map 9(4), map 12(6), map 17(3), Boss map 18(3), Rắn tầng 6(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 23Sửu Thì Chi Nữ
Gợi ý: Người Rơm – Trù Ếm.
Đáp án: Sửu Thì Chi Nữ – Ushi no Kakumairi.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 10(2), Rắn tầng 5,7(1), PB bí mật Kappa tầng 4(2).

Truy nã yêu quái âm dương sư 24Vũ Nữ
Gợi ý: Khóc – Mưa – Dù.
Đáp án: Vũ Nữ – Ame Onna.
Nơi xuất hiện: Boss map 4 thám hiểm(1), Rắn tầng 6(1), PB bí mật Momiji tầng 6(2), Ame Onna tầng 1-10(1), Kappa tầng 7,9(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 25Diêm Ma
Gợi ý: Mây – Minh Giới.
Đáp án: Diêm Ma – Enma.
Nơi xuất hiện: Rắn tầng 6(1), PB bí mật Kappa tầng 9(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 26Huỳnh Thảo
Gợi ý: Bồ Công Anh – Cắn.
Đáp án: Huỳnh Thảo – Hotarugusa.
Nơi xuất hiện: Rắn tầng 2, 9, 10(1), PB nghiệp nguyên hỏa(4), PB bí mật Ame Onna tầng 10(3).

Truy nã yêu quái âm dương sư 27Binh Dũng
Gợi ý: Binh Giáp – Hóa Đá.
Đáp án: Binh Dũng – Heiyou.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 3(2), Boss map 10(1), Rắn tầng 2(1), PB nghiệp nguyên hỏa(1), PB bí mật Ame Onna tầng 7(4).

Truy nã yêu quái âm dương sư 28Thiên Tà Quỷ Thanh
Gợi ý: Con Diều.
Đáp án: Thiên Tà Quỷ Thanh – Amanojaku Ao.
Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm map 2(1), Boss map 5(2), map 6(2), map 8(3), map 10(4), Boss map 11(2), Rắn tầng 1(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 29Thanh Oa Từ Khí
Gợi ý: Xúc Xắc – Hũ – Gian Lận.
Đáp án: Thanh Oa Từ Khí – Jikigaeru.
Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm map 4(1), Rắn tầng 3(1), PB bí mật Kappa tầng 9(3), PB bí mật Ame Onna tầng 10(5).

Truy nã yêu quái âm dương sư 30Đồ Bích
Gợi ý: Tường Đá.
Đáp án: Đồ Bích – Norikabe.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 3-8, 11,12, Thám hiểm map 14(6), Rắn tầng 1(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 31Mạnh Bà
Gợi ý: Bát – Cầm – Nha Nha.
Đáp án: Mạnh Bà – Mou Baa.
Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm map 9 (2), Rắn tầng 5(2), Rắn tầng 6(1), PB bí mật Kappa tầng 5(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 43Thiên Tà Quỷ Xích
Gợi ý: Quỷ Đỏ.
Đáp án: Thiên Tà Quỷ Xích – Amanojaku Aka
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 4(5), map 5(8), map 6(4), Boss map 7(2), map 11(4), map 13(12), map 14(12), map 15(6), Rắn tầng 1(2), PB bí mật Kappa tầng 6(1), PB bí mật Kamaitachi tầng 2(3).

Truy nã yêu quái âm dương sư 63Thiết Thử
Gợi ý: Tài Phú – May Mắn.
Đáp án: Thiết Thử – Tesso.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 9(6), Phong ấn yêu khí quái xu (16), PB bí mật Momiji tầng 5(2), PB bí mật Ame Onna tầng 1-3(1).

Truy nã yêu quái âm dương sư 34Hắc Báo
Gợi ý: Hắc Báo.
Đáp án: Hắc Báo.
Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 5 ải thường(1), PB bí mật Kappa tầng 4(3).

Nhiệm vụ truy nã yêu quái

Đây là nhiệm vụ tương đối dễ làm, cũng là cách để chúng ta farm map, cầy kinh nghiệm nâng hột. Vì vậy hãy hoàn thành nó 2 lần mỗi ngày, đừng bỏ phí. Ngoài ra nó sẽ cung cấp cho bạn Vàng, Sushi, thậm chí là cả Khuyết Ngọc nữa.

Phiên bản mới update, chúng ta còn phải làm Truy để kiếm mochi cắm Auto hoặc thức ăn cho thú nuôi. Nhiều người chơi rất thích nhiệm vụ này và thường xuyên xin người khác trên kênh chat. Nếu muốn hoàn thành nhanh, hãy mời họ cùng tham gia nhé.

Nhiệm vụ truy nã yêu quái

Hướng dẫn làm truy nhanh nhất

Cách 1: Dùng nick clone (Người bạn trong tưởng tượng của chúng ta) hoặc mời bạn bè tỉ thí. Kêu người ta mang theo thức thần yêu cầu trong đội hình cho mình giết. Cách này vừa nhanh, vừa không tốn sushi, tiết kiệm thời gian mà lại còn giúp tình bằng hữu thêm gắn kết, yêu thương.

Cách 2: Sử dụng vé để khiêu chiến thức thần trong các map. Mất 1 vé và chỉ cần đánh 1 lượt là xong. Vì nhiệm vụ yêu cầu cao nhất là bắt đánh 13 con. Trong khi khiêu chiến 1 lần chúng ta đánh bại 15 con. Lưu ý: nên để dành vé farm: Liêm Dứu, Đào Lùn, Binh Dũng, Thảo, Tọa, Sửu Nữ, Sư Chột… nếu bạn chưa max skill. Và mỗi tuần sẽ mua được 10 vé trong Shop đó nha.
Xem thêmXem cách farm max skill Đào, Dứu bằng: Mảnh Khế Ước.

Cách 3: Nếu gặp những yêu quái thường được người chơi sử dụng trong đội hình thì chúng ta nên đi phá kết giới. Lợi cả đôi đường.
Cách 4: Đánh trong phong ấn yêu khí.

Cách 5: Vào những ngày cuối tuần (Thứ 6,7, chủ nhật), nên đi Cổng Ma Giới trong Hội lúc 19h:00 tối rồi hãy làm Truy. Vì chúng ta sẽ đánh rất nhiều loại yêu quái ở nhiệm vụ này.
Cách 6: Chạy ra map đánh 1 mình hoặc rủ bạn bè đi chung cho vui.

Xem thêm:


=> Xem thêm: Game Mobile


    Thông tin thêm   

Nhà cái W88 tặng ngay 90.000 VND miễn phí khi đăng ký thành công tài khoản để người chơi có thể tham gia chơi đánh bài ăn tiền, cá độ thể thao, xổ số online, bắn cá,… Thắng sẽ được phép rút toàn bộ tiền mặt về tài khoản ngân hàng cá nhân

Link đăng ký nhận 90.000 VND miễn phí

Link 1   –  Link 2   –  Link 3