Hôm nay Tiểu Nhất xin phép được gửi tới các Yêu Linh Sư bài hướng dẫn về hệ thống Linh Thạch trong Vân Mộng Tứ Thời Ca, để giúp Đại Nhân có được cái nhìn tổng quan nhất cũng như chi tiết nhất về hệ thống này. Tìm hiểu thuộc tính, cách nâng cấp, cường hóa Linh Thạch lên max cấp 15.

Linh Thạch là gì? Cách lắp Linh Thạch

Linh Thạch là hệ thống cung cấp thuộc tính tăng thêm cho các Yêu Linh. Tương tự Ngự Hồn trong Âm Dương Sư Cách nhận được chúng là khiêu chiến các phó bản trong Vực Linh Thạch.

Sau khi có được các Linh Thạch, hãy vào giao diện Yêu Linh, chọn Yêu Linh bạn muốn sử dụng và bạn sẽ thấy bốn biểu tượng bên phải. Đó là: Thông Tin, Linh Thạch, Thân Mật và Trang Phục. Chúng ta cần lắp Linh Thạch, vì vậy hãy nhấp vào nút Cài Đặt.

Linh Thạch Vân Mộng Tứ Thời Ca 01

Các bạn có thể nhìn thấy phía bên phải là Linh Thạch hiện tại đang sở hữu. Có tổng cộng 6 vị trí trong để lắp Linh Thạch. Mỗi Linh Thạch được đặt trong vị trí tương ứng. Khi lắp Linh Thạch, bạn có thể nhấn vào số để chuyển vị trí thích hợp.

  • Mảnh 1: chỉ số công (Cố định)
  • Mảnh 2: chỉ số công / % công, chỉ số thủ / % thủ, chỉ số HP / % HP, tốc độ
  • Mảnh 3: chỉ số thủ (Cố định)
  • Mảnh 4: chỉ số công / % công, chỉ số thủ / % thủ, chỉ số HP / % HP, hiệu quả chính xác, hiệu quả kháng
  • Mảnh 5: chỉ số HP (Cố định)
  • Mảnh 6: chỉ số công / % công, chỉ số thủ / % thủ, chỉ số HP / % HP, tỷ lệ bạo kích, bạo kích sát thương

Linh Thạch Vân Mộng Tứ Thời Ca 02

Các bạn không cần nhất thiết sử dụng cả 6 Linh Thạch cùng 1 bộ, mà nên theo hiệu ứng phù hợp, chọn sử dụng bộ 4 Linh Thạch + bộ 2 Linh Thạch, có thể tăng thêm sức mạnh chiến đấu của Yêu Linh.

Cách kiếm Linh Thạch

Linh Thạch Vân Mộng Tứ Thời Ca 03

Lưu ý: Xanh = phàm phẩm, Lam = tinh phẩm, Tím = cực phẩm, Cam = tuyệt phẩm

Trong phó bản độ khó đơn giản rơi ra phàm phẩm Linh Thạch, độ khó cao hơn sẽ rơi ra tinh phẩm Linh Thạch .
– Nếu muốn sở hữu hoàn chỉnh bộ Linh Thạch, tham gia các phụ bản độ khó cao, nếu muốn có được những Linh Thạch cực phẩm và tuyệt phẩm, thì cần khiêu chiến Vực Linh Thạch.

Danh sách Linh Thạch

Danh sách Linh Thạch 01Giác Mộc Giao: Đứng đầu 28 chòm sao, một trong bảy tinh túc bảo vệ Thanh Long và rất thiện chiến.
– Hiệu quả bộ bộ 4: Công +35%.
– Rớt tại: Tham lang tinh vực, Tế thiên 1.

Danh sách Linh Thạch 02Kháng Kim Long: Hệ rồng, tên Cang, có sừng to bảo vệ, một trong 28 chòm sao.
– Hiệu quả bộ bộ 4: Công +35%.
– Rớt tại: Tham lang tinh vực, Kinh Biến 3 Nữ.

Danh sách Linh Thạch 03Vĩ Hỏa Hổ: Hệ Hỏa, mình hổ đuôi rồng nên còn gọi là “Cửu Giang” là vị trí dễ bị tấn công nhất khi chiến đấu.
– Hiệu quả bộ bộ 2: Tỷ lệ bạo +12%.
– Rớt tại: Tham lang tinh vực, Tế Thiên 3 Thái.

Danh sách Linh Thạch 04Cơ Thuỷ Báo: Hệ nước, giống báo. Chòm sao cuối của phía đông, đuôi rồng có thể tạo ra lốc xoáy.
– Hiệu quả bộ bộ 4: Tốc độ 25 %.
– Rớt tại: Tham lang tinh vực, Thận Cảnh 1 Thái.

Danh sách Linh Thạch 05Tỉnh Mộc Hãn: Nằm trong 28 chòm sao, một trong 7 chòm sao phía nam, ở vị trí chòm sao Song Tử.
– Hiệu quả bộ bộ 2: Kháng +20%.
– Rớt tại: Phá quân tinh vực, Hà Lạc 2 U.

Danh sách Linh Thạch 06Quỷ Kim Dương: là tinh túc thứ 2 của phía nam, con người sợ hãi thứ không tồn tại gọi là “Quỷ” , nên có tên là Quỷ Túc.
– Hiệu quả bộ bộ 2: Chính xác +20%.
– Rớt tại: Tham lang tinh vực, Thận Cảnh 2 Thái.

Danh sách Linh Thạch 07Liễu Thổ Chương: ở gần miệng của Chu Tước, hình dạng như chiếc lá, do miệng dùng để ăn, nên Liễu Túc đại diện cho may mắn.
– Hiệu quả bộ bộ 4: Toàn đội miễn dịch Quần Công đầu của phe địch.
– Rớt tại: Phá quân tinh vực, Kinh Biến 4 Nữ.

Danh sách Linh Thạch 08Dực Hỏa Xà: hệ lửa, giống rắn, trong 28 chòm sao, chòm sao thứ 6 ở phía Nam. Ở vị trí cánh của Chu Tước, còn gọi là “Dực”.
– Hiệu quả bộ bộ 4: Khi gây S.thương thường có 8% x.suất choáng mục tiêu 1 lượt.
– Rớt tại: Tham lang tinh vực.

Danh sách Linh Thạch 09Khuê Mộc Lang: hệ mộc, giống sói. Trong 28 chòm sao. Chòm sao đầu của phía Tây, đại diện cho mây mắn.
– Hiệu quả bộ bộ 4: Sát thương bạo +40%.
– Rớt tại: Phá quân tinh vực, Hà Lạc 3 U.

Danh sách Linh Thạch 10Vĩ Thổ Trĩ: hệ thổ, giống chim trĩ. Chòm sao thứ 2 của phía Tây, Vị Túc như kho chứa lương thực, giống bạo tử của người, đại diện cho may mắn.
– Hiệu quả bộ bộ 2: Đầu lượt, bản thân nhận kháng 1 lượt.
– Rớt tại: Phá quân tinh vực.

Danh sách Linh Thạch 11Đẩu Mộc Giải: chòm sao đầu của phía Bắc, do nhóm sao ghép lại giống chữa đấu, là chòm sao đại diện cho thiên tử.
– Hiệu quả bộ bộ 4: Khi bị tấn công, có 30% x.suất phản kích địch.
– Rớt tại: Phá quân tinh vực, Kinh Biến 2 Nữ.

Danh sách Linh Thạch 12Kim Ngưu: do nhóm sao ghép lại giống sừng trâu nên nó có tên Ngưu, nổi tiếng trong tác phẩm Ngưu Lang và Chức Nữ, đại diện cho xui xẻo.
– Hiệu quả bộ bộ 2: Thủ 15%.
– Rớt tại: Tham lang tinh vực, Thái Tuế 4 Hà.

Danh sách Linh Thạch 13Nữ Thổ Bức: do nhóm sao ghép lại giống rây cũng giống chữ “Nữ”, người xưa thường rây lọc gạo, nên địa diện cho may mắn.
– Hiệu quả bộ bộ 2: Chuyển 12 s.thương gây ra thành HP bản thân.
– Rớt tại: Phá quân tinh vực, Kinh Biến 1 U.

Danh sách Linh Thạch 14Thất Hỏa Trư: do nhóm sao ghép lại giống nhà nên gọi là “Thất”, nhà dùng để ở, nên đại diện cho may mắn.
– Hiệu quả bộ bộ 2: HP +15%.
– Rớt tại: Tham lang tinh vực, Tế thiên 2 Thận.

Danh sách Linh Thạch 15Bích Thủy Du: hệ nước, giống Du. Một trong 28 chòm sao, chòm sao thứ 7 ở phía Bắc, như tường bên ngoài Thất Tục,nên gọi là Bích.
– Hiệu quả bộ bộ 2: Đầu lượt tạo cho toàn đội 2 lượt Hộ Thuẫn, Hộ Thuẫn bằng 15% HP tối đa của Yêu Linh kích hoạt hiệu quả này, có thể cộng dồn.
– Rớt tại: chưa cập nhật.

Thuộc tính Linh Thạch

Thuộc tính: Các thuộc tính được gắn vào các Linh Thạch không giống nhau. Bạn có thể căn cứ vào sức mạnh của Yêu Linh để chọn lựa các Linh Thạch phù hợp. Sử dụng bộ Linh Thạch tương ứng sẽ kích hoạt hiệu ứng bộ cụ thể như sau:

Thuộc tính Linh Thạch

Sự hiếm có: Hiện tại, chỉ có ba loại Linh Thạch hiếm được tìm thấy là: hiếm thấy, hi hữu và phổ thông.
– Ngoài các thuộc tính ban đầu được mang bởi các Linh Thạch hi hữu, còn có một thuộc tính bổ sung.
– Các Linh Thạch phổ thông chỉ mang thuộc tính ban đầu của nó.

Hướng dẫn cường hóa Linh Thạch

Nhấp vào vị trí linh thạch đã được trang bị của Yêu Linh để Cường Hóa.
– Linh thạch cường hóa được chia làm cường hóa 1 lần và 10 lần cường hóa để tiết kiệm thời gian.

Hướng dẫn cường hóa Linh Thạch 01

Cường hóa cấp độ cao nhất là 15 và mỗi lần cường hóa sẽ tăng 1 cấp, các thuộc tính hiện có sẽ được tăng tỉ lệ tương ứng. Ví dụ, cường hóa Giác Mộc Giao như hình bên dưới, mỗi lần cường hóa thêm 1 cấp, các thuộc tính cố định sẽ tăng. Khi linh thạch được cường hóa lên +3, +6, +9, +12, linh thạch sẽ có thêm 1 thuộc tính mới ngẫu nhiên. Khi được cường hóa thành +15, thuộc tính chính sẽ được tăng thêm rất nhiều.

Linh thạch tỉ lệ cường hóa thành công cũng giảm dần khi cấp càng cao.
– Tỉ lệ cường thành công hóa từ cấp 1 đến cấp 3 là 100%
– Tỷ lệ cường hóa thành công từ cấp 4 đến cấp 8 là từ 85%, cứ tăng 1 cấp giảm 10%.
– Tỷ lệ cường hóa thành công từ cấp 9 đến cấp 13 là từ 35%, cứ tăng 1 cấp giảm 5%.
– Tỷ lệ cường hóa thành công từ cấp 14 đến cấp 15 là từ 8%.

Hướng dẫn cường hóa Linh Thạch 02

Mặc dù tỷ lệ thành công cường hóa của các linh thạch cấp cao là rất thấp, Nhưng các Đại Thần có thể sử dụng tinh trần để tăng 10% tỉ lệ thành công khi cường hóa. Tùy theo cấp độ, số lượng tinh trần cần sử dụng là khác nhau. Từ cấp 1 đến cấp 5 cần 1 tinh trần. Từ cấp 5 đến cấp 9 cần 2 tinh trần, từ cấp 9 đến cấp 11 cần 3 tinh trần, từ cấp 11 đến cấp 14 cần 4 tinh trần, và yêu từ cấp 14 đến cấp 15 là 5 tinh trần.

Do thuộc tính nhận được ở các mảnh ở vị trí khác nhau không giống nhau, nên trước tiên chúng ta nên ưu tiên nâng linh thạch ở các vị trí 1,3,5, vì các thuộc tính chính của các vị trí này là cố định và chúng cần được cường hóa dù sớm hay muộn hoặc những linh thạch có thuộc tính ưu tiên sử dụng phù hợp cho các Yêu Linh của các Đại Nhân nên cần được cường hóa đầu tiên.

Ví dụ, Mạnh Bà cần HP và thủ, vậy nên HP và thủ được ưu tiên cường hóa trước tiên. Cùng Kỳ cần công, bạo kích nên ưu tiên cường hóa linh thạch có dòng công và bạo kích. Đối với việc cường hóa mảnh nào đầu tiên đó là quan điểm của mỗi người, cần phải tính toán phù hợp.

Xem thêmXem thêm: Cách Triệu Hồi Yêu Linh.

=> Xem thêm: Game Mobile


    Thông tin thêm   

Nhà cái W88 tặng ngay 90.000 VND miễn phí khi đăng ký thành công tài khoản để người chơi có thể tham gia chơi đánh bài ăn tiền, cá độ thể thao, xổ số online, bắn cá,… Thắng sẽ được phép rút toàn bộ tiền mặt về tài khoản ngân hàng cá nhân

Link đăng ký nhận 90.000 VND miễn phí

Link 1   –  Link 2   –  Link 3