FPT ký thỏa thuận thúc đẩy chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 cho tỉnh Hải Dương, đồng thời đề xuất mô hình hợp tác trong phòng chống Covid-19.

Thông qua thỏa thuận ngày 24/8, hai bên dự kiến đẩy mạnh chuyển đổi số tại tỉnh Hải Dương từ cơ quan nhà nước, đến người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng cách sống, làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số. FPT hỗ trợ tỉnh triển nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa chiều, tăng hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký kết chuyển đổi số giữa UBND tỉnh Hải Dương và FPT diễn ra trực tuyến ngày 24/8.

Lễ ký kết chuyển đổi số giữa UBND tỉnh Hải Dương và FPT diễn ra trực tuyến ngày 24/8.

FPT cũng đề xuất Hải Dương triển khai mô hình chuyển đổi số trong phòng chống Covid-19. Mô hình này dựa trên các giải pháp công nghệ hỗ trợ cho công tác truy vết, kiểm soát, hướng dẫn, chăm sóc các ca nhiễm, đảm bảo sức khỏe cho người dân, đội ngũ tham gia phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo sản xuất, kinh doanh an toàn cho doanh nghiệp.

“Covid-19 là một thách thức lớn cả về an toàn tính mạng, an toàn kinh tế và an sinh xã hội. Chúng ta phải sẵn sàng trong bất kỳ diễn biến nào của dịch bệnh. Chúng ta cần công cụ, giải pháp để sản xuất, kinh doanh đảm bảo trong Covid-19, quản lý đi lại của người dân an toàn, thuận tiện hơn để sẵn sàng, chủ động trong mọi tình huống”, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, nói. “Đây có thể là bài toán đầu tiên trong công tác chuyển đổi số mà FPT và tỉnh nên hướng đến”.

Ông Phạm Xuân Thăng, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương, cho biết: “Thỏa thuận hợp tác này mở đầu cho trang mới trong cuộc cách mạng chuyển đổi số của tỉnh, đồng thời tạo nền móng giúp tỉnh tăng tốc trong phát triển kinh tế xã hội thời gian tới”.

Theo ông, hai bên cần tập trung chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, chính quyền điện tử, thương mại điện tử để hình thành đồng bộ ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Ngoài ra, trong năm 2021 cần triển khai các giải pháp công nghệ để giúp tỉnh chủ động ứng phó với các tình huống bất ngờ của dịch bệnh, tạo ra những “doanh nghiệp xanh, phân xưởng xanh, công nhân xanh, người dân xanh, chính quyền xanh”, đảm bảo hoạt động kinh tế, xã hội cũng như an toàn sức khỏe của người dân.

FPT cũng đang hỗ trợ, tham vấn trong xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số cùng các tỉnh Bình Định, Ninh Thuận, Quảng Nam, Hà Giang, Lào Cai…

Châu An