Ở ngoài, bên ngoài (hiện tượng…) external world thế giới bên ngoài external evidence bằng chứng bên ngoài external examination cuộc thi do cơ quan chức trách ngoài trường học tổ chức
(y học) ngoài, để dùng bên ngoài a medicine for external use only thuốc chỉ để dùng bôi ngoài
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đối với nước ngoài, đối ngoại (chính sách, sự buôn bán) external trade sự buôn bán với bên ngoài, ngoại thương
bên ngoài coloured external rendering lớp trát bên ngoài pha màu Digital Information Systems External Resources (DISER) tài nguyên bên ngoài của các hệ thống thông tin số excess external liquidity thặng dư bên ngoài Extended/External Data Representation (XDR) trình diễn dữ liệu mở rộng bên ngoài external (a-no) thuộc bên ngoài External Access Register (EAR) bộ ghi truy nhập bên ngoài external air không khí bên ngoài external atmosphere khí quyển bên ngoài external atmosphere không khí bên ngoài external atmosphere môi trường bên ngoài external blocking sự tắc nghẽn bên ngoài external burning sự cháy bên ngoài External Call Interface (ECI) giao diện cuộc gọi bên ngoài external candidate người xin việc bên ngoài External Command (XCMD) lệnh bên ngoài External Communications Adapter (XCA) bộ phối hợp truyền thông bên ngoài external cooling surface bề mặt làm lạnh bên ngoài external data dữ liệu bên ngoài external downpipe ống xả nước bên ngoài external elements phần tử bên ngoài external energy năng lượng bên ngoài External Environment Interface (EEI) giao diện môi trường bên ngoài external excitation kích động bên ngoài External File System (EFS) hệ thống tệp bên ngoài external force lực (từ) bên ngoài External Host (EH) trạm chủ bên ngoài external insulation sự cách điện bên ngoài external interference giao thoa bên ngoài external loss time thời gian mất bên ngoài external merge hợp nhất bên ngoài external merge kết hợp bên ngoài external modulation sự biến điệu bên ngoài external noise tiếng ồn bên ngoài external noise tạp nhiễu bên ngoài external noise factor hệ số tạp âm bên ngoài external noise figure mức tiếng ồn bên ngoài external painting work công tác sơn bên ngoài external plasticizer chất dẻo hóa bên ngoài external prestress ứng suất trước bên ngoài external prestressing cable cáp ứng suất trước bên ngoài external rendering lớp trát bên ngoài external screw vít bên ngoài external shading device tấm che nắng bên ngoài external skin vỏ bao che bên ngoài external subprogram chương trình phụ bên ngoài external surface bề mặt bên ngoài external switch khóa chuyển đổi bên ngoài external temperature nhiệt độ bên ngoài External Transmit Clock (XTC) đồng hồ phát bên ngoài external turning sự tiện bên ngoài external upset sự rèn chồn bên ngoài external value giá trị bên ngoài external vane pump bơm có cánh bên ngoài external vibration sự đầm rung bên ngoài external voltage điện áp bên ngoài external voltage source nguồn điện áp bên ngoài externally applied load, external load tải trọng từ bên ngoài (ngoại tử) plywood for external use gỗ dán dùng bên ngoài Screening External Access Link (SEAL) Tuyến nối truy nhập bên ngoài có sàng lọc Serial Clock Transmit External (EIA-232-E) (SCTE) Phát đồng hồ bên ngoài theo xêri (EIA-232-E) tín hiệu định thời mà DTE đưa tới DCE để duy trì đồng bộ
ngoài adjustable external vibrator máy rung ngoài có điều chỉnh angle of external friction góc ma sát ngoài angle of external friction góc ngoại ma sát ear external tai ngoài calculator with external program input máy tính có đầu vào chương trình ngoài cement external rendering lớp trát xi măng ngoài CESD (compositeexternal symbol dictionary) từ điển kí hiệu ngoài phức hợp coloured external rendering lớp trát bên ngoài pha màu composite external symbol dictionary từ điển ký hiệu ngoài kết hợp composite external symbol dictionary (CESD) từ điển ký hiệu ngoài phức hợp corrosion by external current sự ăn mòn do dòng điện ngoài Digital Information Systems External Resources (DISER) tài nguyên bên ngoài của các hệ thống thông tin số EIB (externalinterrupt block) khối gián đoạn ngoài EIB (externalinterrupt block) khối ngắt ngoài EIS (externalinterrupt support) sự hỗ trợ ngắt ngoài engine external combustion động cơ đốt cháy ngoài ESD (externalsymbol dictionary) từ điển ký hiệu ngoài excess external liquidity thặng dư bên ngoài Extended/External Data Representation (XDR) trình diễn dữ liệu mở rộng bên ngoài external (a-no) bên ngoài external (a-no) thuộc bên ngoài external (internal) division of a segment phép chia ngoài (trong) trong một hình cầu phân external absorption ngoại hấp thu external access truy cập từ phía ngoài External Access Register (EAR) bộ ghi truy nhập bên ngoài external air không khí bên ngoài external air không khí ngoài trời external and internal calipers compa đo (cả trong lẫn ngoài) external and internal callipers compađo (cả trong lẫn ngoài) external angle góc ngoài, sườn gờ external angle of border of tibia góc ngoài bờ xương chày external applied force ngoại lực tác dụng external atmosphere khí quyển bên ngoài external atmosphere không khí bên ngoài external atmosphere môi trường bên ngoài external axial forces ngoại lực dọc external bearing ổ đỡ ngoài external bisector phân giác ngoài external bleeding chảy máu ngoài external blocking chắn ngoài external blocking chặn ngoài external blocking sự tắc nghẽn bên ngoài external board dao chuốt mặt ngoài external border of tibia bờ ngoài xương chày external broaching machine máy chuốt ngoài external buffer bộ đệm ngoài external burning sự cháy bên ngoài external cache bộ nhớ sẵn ngoài external call cuộc gọi ngoài External Call Interface (ECI) giao diện cuộc gọi bên ngoài external candidate người xin việc bên ngoài external character ký tự ngoài external character code mã ký tự ngoài external character number số ký tự ngoài external characteristic đặc trưng ngoài external characteristic đặc tuyến ngoài (động lực) external circuit mạch ngoài external clock đồng hồ ngoài external clocking đồng hồ ngoài external clocking sự tạo xung nhịp ngoài external combustion cháy ngoài external combustion engine động cơ đốt ngoài external command lệnh ngoại trú External Command (XCMD) lệnh bên ngoài External Communication Adapter (XCA) bộ điều hợp truyền thông ngoài External Communications Adapter (XCA) bộ phối hợp truyền thông bên ngoài external component thành phần ngoài external condition điều kiện ngoài external cooling làm lạnh ở phía ngoài external cooling làm lạnh phía ngoài external cooling surface bề mặt làm lạnh bên ngoài external cylindrical grinding sự mài tròn ngoài external data dữ liệu bên ngoài external data dữ liệu ngoài external data (XDATA) dữ liệu ngoài external data definition đinh nghĩa dữ liệu ngoài external data definition định nghĩa dữ liệu ngoài external data file tệp dữ liệu ngoài external data item dữ liệu ngoài external data item mục dữ liệu ngoài external data record bản ghi dữ liệu ngoài external data representation (XDR) biểu diễn dữ liệu ngoài external database cơ sở dữ liệu ngoài external decimal item mục thập phân ngoài external declaration khai báo ngoài external declarator lệnh khai báo ngoài external definition định nghĩa ngoài external described data dữ liệu được mô tả ngoài external device thiết bị gắn ngoài external diameter đường kính ngoài external dimensions kích thước biên ngoài external dimensions kích thước ngoài external disk drive ổ đĩa ngoài external disturbance nhiễu ngoài external division of a segment chia ngoài một đoạn thẳng external document class lớp tài liệu ngoài external domain miền ngoài external downpipe ống xả nước bên ngoài external economic relation department phòng (ban) kinh tế đối ngoại external elements phần tử bên ngoài external energy năng lượng bên ngoài external energy ngoại năng external entity thực thể ngoài External Environment Interface (EEI) giao diện môi trường bên ngoài external equalizer line đường ống cân bằng ngoài external equalizer pipe ống cân bằng ngoài external equalizing connection ống nối cân bằng ngoài external error lỗi ngoài external escape route lối thoát ra ngoài external event sự kiện ngoài external excitation kích động bên ngoài external excitation ngoại lực external feedback hồi tiếp ngoài external feedback phản hồi ngoài external file tệp ngoài external file connector bộ nối tập tin ngoài external file connector bộ nối tệp ngoài external file connector đầu nối tập tin ngoài external file service dịch vụ tệp ngoài External File System (EFS) hệ thống tệp bên ngoài external fin cánh (tản nhiệt) phía ngoài external fin cánh tản nhiệt phía ngoài external force ngoại lực external force lực (từ) bên ngoài external force lực ngoài external format dạng ngoài external friction ma sát ngoài external function hàm ngoài external function (XFCN) chức năng ngoài external function (XFCN) hàm ngoài external gauge cỡ đo ngoài external gear bánh răng ăn khớp ngoại external gear bánh răng ngoài external gear bánh răng ngoại tiếp external gear sự ăn khớp ngoài external gear vòng răng ngoài external glazing kính lắp ở tường ngoài external grid lưới ngoài external grinding machine máy mài ngoài external hard disk ổ đĩa cứng ngoài External Host (EH) trạm chủ bên ngoài external identifier ký hiệu định danh ngoài external indicator bộ chỉ báo ngoài external inductance điện cảm ngoài external injection sự phun ngoài external input đầu vào ngoài external input sự nhập từ ngoài external insulation sự cách điện bên ngoài external interface mặt phân cách ngoài external interference giao thoa bên ngoài external interrupt ngắt ngoài external interrupt ngắt ngoại bộ external interrupt support (EIS) sự hỗ trợ ngắt ngoài external interruption sự ngắt ngoài external interrupt ngắt ngoài external label nhãn ngoài external lapping sự mài nghiền (mặt) ngoài external length độ dài ngoài external level mức ngoài external library member thành phần thư viện ngoài external line đường ngoài external line tuyến ngoài external load carrying sự mang tải chất ngoài external logic bộ logic ngoài external loss time thời gian mất bên ngoài external magnetic field từ trường ngoài external management quản lý ngoài external manager bộ quản trị ngoài external manager chương trình quản lý ngoài external measuring comparator thiết bị ngoài external medium môi trường ngoài external memory bộ lưu trữ ngoài external memory bộ nhớ ngoài external meningitis viêm màng não cứng ngoài external merge hợp nhất bên ngoài external merge kết hợp bên ngoài external message queue hàng đợi thông báo ngoài external message queue hàng thông báo ngoài external micrometer pan me đo ngoài external micrometer panme đo ngoài external migration di chuyển ngoài (tử cung) external milling sự phay (mặt) ngoài external mirror kính chiếu hậu ngoài xe external model mô hình ngoài external modem môđem ngoài external modulation sự biến điệu bên ngoài external modulation sự điều biến ngoài external noise tiếng ồn bên ngoài external noise tạp nhiễu bên ngoài external noise tạp nhiễu ngoài external noise factor hệ số tạp âm bên ngoài external noise figure mức tiếng ồn bên ngoài external number số ngoài external number repetition sự lặp lại số ngoài external numbering plan sơ đồ đánh số ngoài external object đối tượng ngoài external overvoltage quá điện áp ngoại lai external pachymeningitls viêm lớp ngoài màng não cứng external page trang ngoài external page address địa chỉ ngoài external page state trạng thái trang ngoài external page storage bộ lưu trữ trang ngoài external page storage bộ nhớ trang ngoài external page storage management quản lý bộ trữ trang ngoài external page storage management sự quản lý bộ nhớ trang ngoài external page table (XPT) bảng trang ngoài external painting work công tác sơn bên ngoài external pair production sinh cặp ngoài external pathology bệnh học ngoại khoa external pelvimetry phương pháp do chậu hông ngoài external pericarditis viêm màng ngoài tim mặt ngoài external photoelectric effect hiệu ứng quang điện ngoài external pile trĩ ngoại external pipe cutter dụng cụ cắt ống ngoài external piping by heave mạch lùng do xói mòn ngoài external plasticizer chất dẻo hóa bên ngoài external pole generator máy phát điện cực ngoài external polygon vùng ngoài external pressure áp lực ngoài external pressure áp suất ngoài external pressure equalization cân bằng áp suất ngoài external pressure equalization sự cân bằng áp suất ngoài external prestress ứng suất trước bên ngoài external prestressed cable cáp dự ứng lực ngoài external prestressing ngắt ngoài external prestressing cable cáp ứng suất trước bên ngoài external pretressing dự ứng lực ngoài external product tích ngoài external program unit đơn vị chương trình ngoài external reference tham chiếu ngoại bộ external reference (EXTRN) sự tham chiếu ngoài external reference formula công thức tham chiếu ngoài external reference formula công thức tham chiếu ngoại bộ external reflux sự hồi lưu ngoài external rendering lớp trát bên ngoài external report báo cáo ngoài external resistance điện trở ngoài external resistor điện trở ngoài external respiration ngoạì hô hấp external rotor motor động cơ rôto ngoài external routine chương trình ngoài external routine thủ tục ngoài external saltus điểm gián đoạn ngoài external schema lược đồ ngoài external schema sơ đồ ngoài external screw ren ngoài external screw vít bên ngoài external screw thread ren vít ngoài external secretion ngoại tiết external segment (XSEG) đoạn ngoài external shading device tấm che nắng bên ngoài external shell vỏ ngoài external signal tiín hiệu ngoài external signal tín hiệu ngoài external skin vỏ bao che bên ngoài external soil pressure áp lực đất phía ngoài external sort sắp xếp ngoài external sort sự phân loại ngoài external sort sự sắp xếp ngoài external source nguồn ngoài external spline then hoa ngoài external stairs cầu thang ngoài nhà external stemming sự nút lỗ mìn ngoài external storage bộ lưu trữ ngoài external storage bộ nhớ ngoài external storage (equipment) bộ lưu trữ ngoài external storage (equipment) bộ nhớ ngoài external store bộ lưu trữ ngoài external store bộ nhớ ngoài external strain tải trọng ngoài external strain ứng suất mặt ngoài external strain ứng suất ngoài external stress ứng suất ngoài external subprogram chương trình phụ bên ngoài external subroutine chương trình con ngoài external surface bề mặt bên ngoài external surface temperature nhiệt độ bề mặt phía ngoài external switch chuyển mạch ngoài external switch khóa chuyển đổi bên ngoài external symbol ký hiệu ngoài external symbol dictionary từ điển ký kiệu ngoài external taper độ côn ngoài external temperature nhiệt độ bên ngoài external tendon bó thép ngoài external test method phương pháp kiểm tra ngoài external thread ren ngoài external thread ren ngoài (ren đực) external threading sự cắt ren ngoài external tooth lock washer vòng đệm hãm răng ngoài external toothing sự ăn răng ngoài external toothing sự ăn khớp răng ngoài external torque mômen ngoài external trace file (EXT) tập tin vết ngoài External Transmit Clock (XTC) đồng hồ phát bên ngoài external turning sự tiện bên ngoài external type kiểu ngoài external unit thiết bị ngoài external upset sự rèn chồn bên ngoài external upset drill pipe cần khoan vỏ ngoài rèn chồn external value giá trị bên ngoài external vane pump bơm có cánh bên ngoài external variable biến ngoài external variance phương sai ngoài external vibration sự đầm rung bên ngoài external vibrator chấn động ngoài external vibrator máy đầm ngoài external voltage điện áp bên ngoài external voltage điện áp ngoài external voltage source nguồn điện áp bên ngoài external water pressure áp lực nước phía ngoài external wheel case hộp bánh răng ngoài external work công ngoài external work ngoại công external writer bộ ghi ngoài external, table bảng ngoài external-device address địa chỉ thiết bị ngoài external-device operands toán hạng thiết bị ngoài external-device response đáp ứng thiết bị ngoài external-interrupt block (EIB) khối gián đoạn ngoài external-interrupt block (EIB) khối ngắt ngoài external-interrupt status word từ trạng thái ngắt ngoài external-mix oil burner buồng đốt trộn nhiên liệu ngoài external-prestressed ứng lực ngoài externally applied load, external load tải trọng từ bên ngoài (ngoại tử) finishing of walls external angle sự hoàn thiện các góc ngoài tường Get External Data lấy dữ liệu ngoài iliac vein external tĩnh mạch chậu ngoài jugular vein external tĩnh mạch cảnh ngoài jumbocostal arch external of diaphram cung thắt lưng sườn ngoài của cơ hoành Maximum External Noise Level (MENL) mức tạp âm ngoại lai tối đa nappe with external roots lớp phủ có rễ ngoài obturator muscle external cơ bịt ngoài plywood for external use gỗ dán dùng bên ngoài protected external stairway cầu thang ngoài được bảo vệ save external link values lưu các giá trị liên kết ngoài Screening External Access Link (SEAL) Tuyến nối truy nhập bên ngoài có sàng lọc Serial Clock Transmit External (EIA-232-E) (SCTE) Phát đồng hồ bên ngoài theo xêri (EIA-232-E) tín hiệu định thời mà DTE đưa tới DCE để duy trì đồng bộ tuberosity of femur external mấu lồi cầu xương đùi ngoài tuberoslty of tibia external mấu lồi ngoài xương chày undefined external reference tham chiếu ngoài không xác định valve with external pressure equalizing connection van có đường cân bằng áp suất ngoài VEIB (virtualexternal interrupt block) khối ngắt ảo ngoài virtual external interrupt block (VEIB) khối ngắt ảo ngoài weak external reference tham chiếu ngoài yếu work of external forces công ngoại lực XCA (ExternalCommunication Adapter) bộ điều hợp truyền thông ngoài XCMD (externalcommand) lệnh ngoài XCMD (externalcommand) lệnh ngoại trú XDATA (externaldata) dữ liệu ngoài XDR (externaldata representation) biểu diễn dữ liệu ngoài XFCN (externalfunction) hàm ngoài

Chuyên mục: Hỏi Đáp


    Thông tin thêm   

Nhà cái W88 tặng ngay 90.000 VND miễn phí khi đăng ký thành công tài khoản để người chơi có thể tham gia chơi đánh bài ăn tiền, cá độ thể thao, xổ số online, bắn cá,… Thắng sẽ được phép rút toàn bộ tiền mặt về tài khoản ngân hàng cá nhân

Link đăng ký nhận 90.000 VND miễn phí

Link 1   –  Link 2   –  Link 3