Transfer Object Pattern là gì?

Transfer Object/ Data Transfer Object Pattern là một dạng Architectural Design Pattern, được sử dụng khi chúng ta muốn truyền dữ liệu qua lại giữa các tầng trong ứng dụng, giữa Client – Server. Data Transfer Object (DTO) còn được gọi là Value Object (VO).

Transfer Object đơn giản là một POJO (Plain Old Java Object), chỉ chứa các getter/ setter method và có thể có implement serialize để truyền tải dữ liệu thông qua network.

DTO hoàn toàn không chứa behavior/ logic, chỉ được sử dụng để truyền dữ liệu và map dữ liệu từ các Domain Model trước khi truyền tới Client. Trong các ứng dụng đơn giản, các Domain Model thường có thể được sử dụng lại trực tiếp dưới dạng DTO và được truyền trực tiếp đến lớp hiển thị, do đó chỉ có một Data Model thống nhất. Đối với các ứng dụng phức tạp hơn, chúng ta không muốn hiển thị toàn bộ Domain Model cho Client, do đó, việc ánh xạ từ các Domain Model sang DTO là cần thiết.

Cài đặt Transfer Object Pattern như thế nào?

*

UserModel.java

package com.thienmaonline.vn .patterns.other.dto;import lombok.Data;/** * Domain Model / Entity */

Bạn đang xem: Dto là gì

Datapublic class UserModel {private Integer id;private String userName;private String fullName;private String password;private String email;private String bankAccount;}Dao.java

package com.thienmaonline.vn .patterns.other.dto;import java.util.List;import java.util.Optional;/** * Data Access Object */public interface Dao {List getAll();Optional get(Integer id);void save(T t);void update(T t);void delete(T t);}UserDao.java

package com.thienmaonline.vn .patterns.other.dto;import java.util.ArrayList;import java.util.List;import java.util.Optional;public class UserDao implements Dao {// Temporary databaseprivate List users = new ArrayList();public UserDao() {UserModel user = new UserModel();user.setId(1);user.setUserName(“thienmaonline.vn “);user.setEmail(“thienmaonline.vn vn
gmail.com”);user.setFullName(“GP Coder”);user.setPassword(“1234567”);user.setBankAccount(“9999-9999-9999”);users.add(user);}
Overridepublic List getAll() {return users;}
Overridepublic Optional get(Integer id) {return users.stream().filter(u -> u.getId() == id).findFirst();}

Xem thêm: Prism Là Gì

Overridepublic void save(UserModel user) {users.add(user);}
Overridepublic void update(UserModel user) {int index = -1;for (UserModel u : users) {index++;if (user.getId().equals(u.getId())) {users.set(index, user);break;}}}
Overridepublic void delete(UserModel user) {get(user.getId()).ifPresent(existUser -> users.remove(existUser));}}UserDTO.java

package com.thienmaonline.vn .patterns.other.dto;import lombok.Data;/** * Data Transfer Object */
Datapublic class UserDTO {private Integer id;private String userName;private String fullName;private String email;}UserService.java

package com.thienmaonline.vn .patterns.other.dto;/** * Business Object / Logic */public class UserService {private UserDao dao = new UserDao();public UserDTO getUser(Integer id) {UserModel model = dao.get(id).get();return convertToDTO(model);}public void saveUser(UserDTO dto) {UserModel model = convertToModel(dto);dao.save(model);}public void updateUser(UserDTO dto) {UserModel model = convertToModel(dto);dao.update(model);}private UserModel convertToModel(UserDTO dto) {UserModel model = new UserModel();model.setId(dto.getId());model.setFullName(dto.getFullName());model.setUserName(dto.getUserName());model.setEmail(dto.getEmail());return model;}private UserDTO convertToDTO(UserModel model) {UserDTO dto = new UserDTO();dto.setId(model.getId());dto.setFullName(model.getFullName());dto.setUserName(model.getUserName());dto.setEmail(model.getEmail());return dto;}}DataAccessObjectPatternExample.java

package com.thienmaonline.vn .patterns.other.dto;/** * Client – Data Access Object Pattern Example */public class DataAccessObjectPatternExample {public static void main(String args) {UserService service = new UserService();UserDTO dto = service.getUser(1);System.out.println(“User: ” + dto);dto.setFullName(“thienmaonline.vn”);service.updateUser(dto);System.out.println(“User Updated: ” + dto);}}Output của chương trình:

User: UserDTO(id=1, userName=thienmaonline.vn , fullName=GP Coder, email=thienmaonline.vn vn

Xem thêm: Cá Tính Là Gì – Trở Nên Cá Tính

gmail.com)User Updated: UserDTO(id=1, userName=thienmaonline.vn , fullName=thienmaonline.vn, email=thienmaonline.vn vn
gmail.com)

Lợi ích của Transfer Object Pattern là gì?

Tách biệt logic một cách rõ ràng : Transfer Object chỉ chứa data, còn logic được implement trong phần khác.Cãi thiện hiệu suất ứng dụng : chi phí của mỗi request/ response là lớn, chúng ta nên cố gắng gửi nhiều nhất có thể. Để làm điều này, chúng ta có thể tạo một Transfer Object để gửi data từ Client lên Server hay từ Server đến Client một lần duy nhất, thay vì phải gửi từng phần riêng lẻ.Giảm kết dính giữa các tầng trong ứng dụng: Client chỉ thao tác với Transfer Object, nên nó không bị ảnh hưởng khi Domain Model thay đổi.Bao đóng các đối số : một phương thức có nhiều đối số, chúng ta có thể bao đóng chúng trong một Transfer Object. Giúp chúng ta dễ dàng mở rộng, thêm/ bớt đối số.Nhận nhiều dữ liệu trả về : trong Java, một phương thức chỉ có thể trả về một giá trị, để có thể nhận được nhiều giá trị, chúng ta có thể bao đóng chúng trong một Transfer Object.Tăng bảo mật ứng dụng : tùy vào người dùng khác nhau có thể xem được một số dữ liệu nhất định. Chúng ta có thể tạo nhiều Transfer Object khác nhau cho từng loại người dùng thay vì trả về một Domain Object một cách trực tiếp. Trường hợp rõ ràng nhất là User Model, domain object này chứa thông tin cả email, password, số tài khoản ngân hàng. Chúng ta có thể tạo một Transfer Object đơn giản chỉ chứa thông tin họ tên, ngày sinh. Không cần thiết phải trả tất cả dữ liệu Domain Model về Client. Tài liệu tham khảo:
Chuyên mục: Hỏi Đáp


    Thông tin thêm   

Nhà cái W88 tặng ngay 90.000 VND miễn phí khi đăng ký thành công tài khoản để người chơi có thể tham gia chơi đánh bài ăn tiền, cá độ thể thao, xổ số online, bắn cá,… Thắng sẽ được phép rút toàn bộ tiền mặt về tài khoản ngân hàng cá nhân

Link đăng ký nhận 90.000 VND miễn phí

Link 1   –  Link 2   –  Link 3